Kasa fiskalna elzab mini

Te nowości w uchwale o VAT, które zaczęły działać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z zastosowaniem kasy fiskalnej wśród nowych grup przedsiębiorców. I choć nadal część przedsiębiorców jest zwolniona z obowiązku wydawania paragonów, to nazwy oferujące swoje usługi klientom innym są zobligowane do rozliczania energie z wykorzystaniem kas fiskalnych.

knee active plus Knee Active Plus kompresní bandáž na kolena

Kto musi mieć kasę fiskalną? Kasy fiskalne są potrzebne w przedsiębiorstwach, które swoją praca stosują do kobiet fizycznych (B2C). I firmy, których roczne obroty nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z kolei jeśli przedsiębiorca rozpoczyna praktyka w trakcie trwania roku podatkowego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym rozwoju istnieje katalog działalności, które nie podlegają konieczności wydawania paragonów emitowanych przez kasę fiskalną.

Ulga i obowiązki połączone z byciem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie zarabiać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do bliskiego urzędu skarbowego wraz z daniem adresu, gdzie kasa będzie grana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy zwrócić oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - technologiczne oraz wygodne - opisane w ustawie o podatku VAT. Wymogi formalne, jakie należy dokonać przed podjęciem używania kasy, związane są zarówno z pomocą, jaką można nabyć za zakup kasy. Ulga, powiązana z nabyciem kasy, wynosi do 90% kosztów zakupu kasy, choć nie wysoce niż 700 zł. Posiadacz kasy musi również dbać o jej doskonałym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może następować rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego poziomu może wykonać konieczność zwrotu ulgi z urzędu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to zarówno konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom i przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata licząc od zakończenia roku rozliczeniowego, w jakim były dane. Użytkownik kasy musi także drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - produkowane przez kasę fiskalną.