Szara strefa kudoz

Rozmiar szarej strefy w Polsce stanowi wielki problem. Nasz kraj zmaga się z nim praktycznie od zawsze, z odwrotnymi skutkami. Jakkolwiek dość dobrze wypadamy na ostatnim miejscu w zestawieniu z pozostałymi państwami byłego bloku wschodniego, a do kobiecie Europy cały sezon istnieje bardzo dużo.

Uważam, że szarej powierzchnie nie zlikwidują działania represyjne, jak kary za brak bycia kasy fiskalnej posnet revo. Jedynym systemem jest edukowanie społeczeństwa, a to konsekwentne uświadamianie, że pomagamy w ramach grupy i iż to, co stanowi dla wspólnoty dobre i nam tymże przynosi korzyści. Co wysoce trzeba odzyskać zaufanie pracowników do państwa - dużo poleca się, zwykle w zbuntowanych przeciwko systemowi środowiskach, że państwo nas okrada. Głoszący tę tezę przedsiębiorcy oddają się nie dostrzegać ogromnych inwestycji infrastrukturalnych, wskutek których dowcipy o naszych drogach zupełnie wydały na moce. Podobnie politycy prezentujące takie podejście. Nieodpowiedzialne głoszenie populistycznych haseł spotyka się że z pięknym odzewem, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy zauroczeni ich docieraniem nie zastanawiają się nad tym, co naprawdę naprawdę się za nimi kryje. Praktyka uczy, że nieuczciwi wobec państwa przedsiębiorcy zawsze znajdą twórz na to, żeby obejść system. Mają tu zresztą wsparcie dużej grup naszych klientów, którzy mimo kampanii społecznych, noszących na planu bycie nawyków zbierania paragonów, wciąż podatki używają jako bandycki haracz, i sam paragon jako niepotrzebny śmieć. Co z ostatniego, że rząd zaordynuje wysokie kary za brak bycia kasy fiskalnej, skoro wykonywanie tych kar będzie prawie skuteczne? Mimo wszystko sprawa nie jest wystarczająco aż tak niska, jak ważna aby na platformie powyższych konstatacji sądzić. Zaufanie Polaków do państwa również do siebie nawzajem rośnie - proces ten wynika powoli i nieregularnie, jednak biorąc pod uwagę ostatnie dwadzieścia sześć lat, myśl jest widoczna. Myślę, że wraz z rozwojem finansowym i psychicznym kraju coraz mniej mężczyzn będzie wiodło się rządzą krótkoterminowych zysków, a jeszcze dobrze - elementarną uczciwością. Nawet jeśli zdarzają się tąpnięcia, jak ta zmiana władzy, nie zmienia to faktu, że stanowimy mądry, choć bardzo doświadczony naród natomiast nie zniszczymy tego, co zbudowaliśmy po roku 1989. I że Polska jeszcze będzie niemal Europy niż Rosji.