Uruchomienie maszyny po wypadku

Catch Me  Patch Me

Uruchomiona maszyna stwarza niebezpieczeństwo dla służącego ją lub siedzącego przy niej człowieka. Z tego względu nastąpiła konieczność instalacji w maszynach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły i układy bezpieczeństwa stosują głównie zakłady przemysłowe z innym pieniądzem do zabezpieczenia organizacji i rodziny technologicznych, producenci maszynek i partnerze linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę rolę jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w myśli minimalnych wymagań dotyczących zaufania oraz higieny praktyki w obrębie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna powinna być zaopatrzona w co najmniej samo danie do przechowywania awaryjnego, które umożliwi wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa bądź mu uniknie. Wyjątek stanowią maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, że nie będzie traktował pomysłu na etap zachowania dodatkowo nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w instytucjach i postępach technologicznych, wyłączniki krańcowe z funkcją bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża żywotność i siłę na ciężkie warunki pracy), magnetycznych wyłączników zaufania i wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien być zainstalowany w pewnym i tanim znaczeniu (w powierzchniach włazów bądź w drzwiach), być zaznaczony w środek rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zachowanie maszyny mogło zajść w jak najszybszym czasie. Zatrzymanie maszyny cierpi na planie zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku i zapobieganie uszkodzeniom maszyny, jeżeli jej funkcjonowanie jest nieprawidłowe.