Wentylacja mechaniczna z klimatyzacja

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje wielkie zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja pragnie być dokonana zgodnie z prawymi normami wprowadzonymi w dyrektywie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja i ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać skuteczne metody ochrony instalacji przed początkiem musimy zidentyfikować, a także ocenić jej najsłabsze punkty. W ostatnim przedmiocie przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na czasie wykonawczym. Dokument ten stanowi dla biura skupiającego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich wdrożeniu do celu zostanie opracowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zminimalizowanie ryzyka wybuchu W planu zmniejszenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w budowanych instalacjach, używane są takie rozwiązania jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady dane do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z natury spraw nie jest dodatkowe by do indywidualnego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Dlatego też, razem z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania przeprowadzane są w zespole „pod klucz”. Świadczy to, iż specjaliści biorą pełną odpowiedzialność za kompleksową realizację wszystkiego z czasów inwestycji – od projektu, przez produkcję każdych elementów systemu, po montaż oraz uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został umieszczony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a także skuteczności odpylania. Wykonywania te powodują spodziewany wynik finansowy, a przede każdym sprawiają się do ochrony środowiska naturalnego naszego świata.

Skuteczne, i zarazem bardzo efektywnie Materiał filtracyjny jest największy czynnik skutecznej, i tymże tymże sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Dobrze dobrany gwarantuje wysoką czystość odpylonego powietrza nie biorąc pod uwagę warunków pracy. Tylko dlatego inżynierowie za wszystkim razem wybierają to pod kątem danej inwestycji.