Koszty systemów fotowoltaicznych spadają, a ponadto pojawiają się nowe technologie magazynowania energii. Połączenie tych czynników sprawia, że jest to odpowiedni czas dla przedsiębiorstw na inwestowanie w instalacje solarne z magazynowaniem energii. Połączenie systemów fotowoltaicznych i magazynowania energii może spowodować większe obniżenie miesięcznych rachunków za media niż sam system PV. Instalacja solarna z magazynem energii może zwrócić się szybciej niż samodzielne systemy PV, ponieważ szybciej obniża koszty energii elektrycznej. Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w instalację solarną z magazynem energii należy ocenić dostępne zachęty finansowe, a także długoterminowe koszty i zwrot z inwestycji.

Czy instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii się opłaca?

Prawdziwy koszt instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii obejmuje dodatkowe wydatki, takie jak konserwacja, naprawy i koszt wymiany systemu przed upływem okresu użytkowania.  Dopiero biorąc pod uwagę wszystkie wydatki, można ocenić opłacalność całej inwestycji.

Fotowoltaika Poznań – co jest wliczone w koszt instalacji?

Koszt instalacji systemu solarnego z magazynem energii obejmuje koszt modułów PV, bilansu systemu, systemu magazynowania energii oraz robocizny instalacyjnej, materiałów i pozwoleń. Instalatorzy mogą wystawiać rachunki za robociznę instalacyjną na podstawie godzinowej lub za funt, dlatego ważne jest, aby zrozumieć warunki umowy. Koszt nie obejmuje konserwacji i napraw ani kosztów modernizacji systemu w miarę upływu czasu. Nie obejmuje on również kosztów wymiany systemu po zakończeniu okresu użytkowania. W zależności od rodzaju systemu magazynowania energii i przewidywanego okresu eksploatacji, koszty te mogą być znaczne.

Oszacowanie zwrotu z inwestycji w system PV z magazynowaniem energii

Stopa zwrotu z inwestycji (ROI) jest metryką najczęściej używaną do oceny finansowej opłacalności instalacji słonecznej. Ważne jest, aby zrozumieć jak obliczyć ROI dla instalacji słonecznej z magazynem energii, ponieważ te dwa systemy mają różne cykle życia. Wskaźnik ROI dla systemu PV oblicza się dzieląc całkowity koszt instalacji przez szacowane oszczędności energii elektrycznej w okresie eksploatacji systemu. Zwrot z inwestycji dla instalacji słonecznej z magazynem energii oblicza się dzieląc całkowity koszt instalacji przez szacowane oszczędności energii elektrycznej i pozostały okres użytkowania systemu PV.

Podsumowując

Instalacja słoneczna z magazynem energii może zwrócić się szybciej niż samodzielne systemy PV, ponieważ szybciej obniża koszty energii elektrycznej. Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w instalację słoneczną z magazynem energii należy ocenić dostępne zachęty finansowe, a także długoterminowe koszty i zwrot z inwestycji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here