Wspólne rozliczenie swojej deklaracji podatkowej z małżonkiem to jednak z najprostszych, a przy tym najbardziej efektywnych metod do zapłacenia znacznie mniejszego podatku dochodowego. Wszystko dzięki temu, że podatek wyliczany jest na podstawie sumy dochodów małżonków, którą następnie dzieli się przez dwa. W wielu przypadkach jest to znacznie korzystniejsza metoda rozliczania niż składanie pitu samodzielnie, na osobnych formularzach. 

Kiedy wspólne rozliczenie jest najkorzystniejsze? 

Warto zaznaczyć, że nie każdemu rozliczenie pit 2022 opłaca się wspólnie z mężem czy żoną. Kiedy więc warto skorzystać z takiego rozwiązania? Opłacalne będzie to przede wszystkim w sytuacji, kiedy jeden z małżonków nie pracuje w ogóle i nie osiąga żadnych dochodów. Skoro nie zarabia, to nie może skorzystać z kwoty, która zmniejsza podatek. Przy wspólnym rozliczeniu kwota ta zostaje natomiast odjęta od połowy zarobków męża czy żony, którzy zarabiają. Jest to korzystne również w momencie, kiedy jeden z małżonków zarabia niewiele, a drugi lub druga posiada dochód, który przekracza pierwszy próg podatkowy. Wówczas korzysta się na tym, że opodatkowanie obojga małżonków odbywa się według niższej skali. 

Co istotne, nie każdy może skorzystać z takiej preferencyjne formy rozliczenia, nawet jeśli by chciał. Jeśli jeden z małżonków jest opodatkowany w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (tutaj za wyłączeniem najmu prywatnego), podatku liniowego lub podatku tonażowego nie przysługuje mu prawo do rozliczenia się ze swoim mężem czy żoną. Wspólnie można się więc rozliczyć jedynie na deklaracji PIT 37 lub PIT 36. 

Podpisanie wspólnej deklaracji

Rozliczenie pit 2022, które chcemy dokonać razem ze swoim współmałżonkiem może z powodzeniem złożyć jeden z partnerów w imieniu obojga. Jeśli jeden z małżonków składa taką deklaracje, automatycznie uznaje się, że posiada on upoważnienie swojego małżonka. Nie ma potrzeby, by składać jakieś dodatkowe upoważnienia czy pełnomocnictwa w urzędzie skarbowym. Jeśli będziemy mieli potrzebę złożenia korekty do zeznania, również może to uczynić jeden z małżonków, który w imieniu obojga będzie dokonywał stosownych zmian. Rozliczenie pit 2022 dla osób, które chcą wykazać wspólne dochody można dokonać za pomocą bezpłatnego i bezpiecznego programu internetowego, e-deklaracje. Można szybko wysłać swoje wspólne zeznanie bez konieczności osobistej wizyty małżonków we wskazanym urzędzie skarbowym czy też wysyłania deklaracji za pośrednictwem tradycyjnej poczty. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here