Obecnie na rynku pracy nadal istnieją braki w wykwalifikowanej kadrze pracowniczej. Dlatego też zatrudnienie osób z zagranicy, a szczególnie z Białorusi i Ukrainy, staje się w Polsce coraz bardziej popularnym i dobrym rozwiązaniem. Aby jednak z powodzeniem zatrudnić cudzoziemców, a co więcej, utrzymać ich w firmie, niezbędne jest przygotowanie potrzebnych dokumentów, jak i prawidłowe zaplanowanie całego procesu zatrudnienia. Z pomocą dla przedsiębiorców przychodzą agencje zatrudnienia, które zajmują się całym przedsięwzięciem od momentu rekrutacji po wdrożenie nowych pracowników. Sprawdźmy zatem, jak odpowiednio przygotować firmę na pracę cudzoziemców.

Pozyskiwanie nowych pracowników z pomocą agencji zatrudnienia

Zatrudnienie pracowników z zagranicy to proces, którego nie można rozpocząć z dnia na dzień. Wymaga on odpowiedniego przygotowania poszczególnych etapów, które często okazują się czasochłonne i skomplikowane dla wielu przedsiębiorców. Dużym uproszczeniem okazuje się skorzystanie z usług agencji pracy, takich jak PD Solidbud, która zajmuje się pozyskiwaniem pracowników, m.in. z Ukrainy. W jej obowiązkach leży cały proces zatrudnienia, rozpoczynający się od wyszukiwania odpowiednich kandydatów, przez przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych aż do momentu finalizacji zatrudnienia. Nie tylko odciąży to przedsiębiorcę od czasochłonnego i trudnego uzupełniania wszelkich wymaganych formalności, ale również zagwarantuje możliwość legalnego zatrudnienia obcokrajowców. Pracownicy agencji pracy na podstawie informacji zebranych od poszczególnych firm, takich jak ilość potrzebnych pracowników oraz wymagane kwalifikacje, zajmują się wyszukiwaniem odpowiednich osób, a następnie umożliwiają zatrudnienie pracownika na zasadach tzw. leasingu pracowniczego, czyli wynajmu pracowników do wykonywania konkretnych zadań w firmie. Powierzenie tego zadania specjalistom sprawi, że praca zatrudnionego cudzoziemca nie tylko zwiększy wydajność firmy, ale również wpłynie na to, że będzie to długoterminowa i zadowalająca współpraca dla obu stron.

Jak przygotować firmę na zatrudnienie obcokrajowców?

Po dopełnieniu wszystkich formalności związanych z przyjęciem pracownika z zagranicy na nowe stanowisko kolejnym ważnym krokiem jest odpowiednie przygotowanie przedsiębiorstwa, mianowicie poprzez:

  • Zorganizowanie spotkania pracowników firmy – Przyjęcie nowych osób do pracy istotne będzie nie tylko dla nich, ale i dla dotychczasowych pracowników firmy. Głównym celem spotkania powinno być przede wszystkim rozwianie wszelkich wątpliwości, jakie może nieść za sobą zatrudnienie osoby z zagranicy. Warto, aby takie szkolenie zostało poprowadzone przez niezależnych ekspertów z agencji zatrudnienia, zajmującej się outsourcingiem pracowniczym. Dzięki temu zostanie zwrócona uwaga nie tylko na aspekty kulturowe, ale również legislacyjne oraz administracyjne. Usprawni to proces wdrożenia nowego pracownika, jak i wpłynie na jego lepszą asymilację do grupy osób, z którymi będzie współpracował.
  • Onboarding –  to bardzo ważny etap, którego celem jest wprowadzenie nowego pracownika w strukturę firmy. Przede wszystkim onboarding obejmuje przedstawienie ogólnych zasad funkcjonowania firmy oraz poznanie jej celów, przekazania pracownikowi zakresu obowiązków, oprowadzenia go po miejscu pracy wraz z zaprezentowaniem obsługi sprzętu firmowego, a także zapoznanie z zespołem, z którym będzie współpracował. Dzięki temu pracownik z zagranicy szybciej się wdroży, a co więcej będzie czuł się pewniej i swobodniej w miejscu pracy. Nie tylko wpłynie to na zwiększenie jego efektywności, ale i przyspieszy proces samodzielności w wypełnianiu codziennych obowiązków.
  • Tłumaczenia – Komunikacja to oczywiście nieodłączny element budowania każdej dobrej relacji. Obowiązek prawny nie nakłada na przedsiębiorców tłumaczenia wszystkich dokumentów przeznaczonych dla cudzoziemców, jednak warto to rozważyć, aby pomóc w lepszej adaptacji pracowników, szczególnie tych, którzy mają trudność z odnalezieniem się w obcej kulturze. Między innymi warto przetłumaczyć dokumenty BHP oraz inne ważne informacje, np. na tablicy ogłoszeń, tak, aby nie tylko usprawnić komunikację, ale i wpłynąć na budowanie przyjaznych i pomocnych relacji w firmie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here