W ostatnich latach, w wyniku zmian spowodowanych restrukturyzacją w polskim górnictwie, pojawiło się wiele wątpliwości dotyczących odpowiedzialności za szkody górnicze. Jedną z nich jest kwestia odpowiedzialności za szkody wyrządzone ruchem górniczym w przypadku nieodpłatnego zbycia zakładu górniczego. Do kogo należy kierować wniosek o naprawę szkód w takiej sytuacji?

Co mówi polskie prawo o odpowiedzialności za szkody górnicze w przypadku nieodpłatnego zbycia zakładu górniczego? 

Odpowiedź na pytanie postawione w tytule można odnaleźć w wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie I ACa 1005/15. W przytoczonej sprawie właściciele nieruchomości ubiegali się o naprawienie szkód górniczych przez pozwaną spółkę. Ta stwierdziła jednak, że na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego nieodpłatnie zbyła kopalnię na rzecz innej spółki, do której należał obszar górniczy, na którym znajdowały się nieruchomości poszkodowanych.

Sąd Apelacyjny nie zgodził się z wyrokiem sądu pierwszej instancji, który wskazał, że zgodnie z normą art. 192 ust. 3 Kodeksu postępowania cywilnego z chwilą doręczenia pozwu zbycie w toku sprawy rzeczy lub prawa, objętych sporem, nie ma wpływu na dalszy bieg sprawy. Sąd Apelacyjny wskazał, że spółka, która nabyła zakład, nie miała możliwości obrony swoich praw przed sądem pierwszej instancji, w wyniku czego w sprawie może zachodzić nieważność postępowania. Sąd Apelacyjny uznał, że przytoczony artykuł Kodeksu Cywilnego nie miał zastosowania w sprawie, ponieważ to nie zbyta kopalnia, a wyrządzona przez nią szkoda jest przedmiotem sprawy.

Po analizie art. 8a ust. 1 i 8c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego Sąd Apelacyjny wywnioskował, że nabywca, z dniem nabycia mienia w postaci kopalni, przejmuje zobowiązania z tytułu szkód wywołanych ruchem zbytego zakładu, w tym powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów. Ostatecznie sąd wydał wyrok, z którego jednoznacznie wynika, że za szkody górnicze spowodowane ruchem zakładu górniczego, który został nieodpłatnie zbyty, odpowiada wyłącznie nabywca tego zakładu. To właśnie do niego poszkodowany powinien kierować wniosek o naprawę szkód górniczych.

Fachowa pomoc w uzyskaniu odszkodowania za szkody górnicze 

Jak widać z powyższej analizy, nawet ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkody górnicze nie jest sprawą prostą – nie mówiąc o próbie oszacowania kwoty odszkodowania, o jakie warto się ubiegać. W celu uzyskania rekompensaty w odpowiedniej wysokości warto skorzystać z pomocy specjalistów w dochodzeniu odszkodowań za szkody górnicze. Znajdziesz ich w firmie Kompensata z Rudy Śląskiej, której pracownicy dysponują fachową wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w tej materii. Firma nie pobiera opłat wstępnych ani żadnych innych opłat w trakcie toczącej się sprawy – honorarium za jej usługi stanowi prowizja od wywalczonej kwoty odszkodowania. Bierze również na siebie wszystkie obowiązki, angażując klienta w sprawę w najmniejszym możliwym zakresie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj