Odziedziczyłeś rustykalny przesiąknięty wilgocią dom? A może już w takim przebywasz? Jeśli nie wiesz, jak usunąć wilgoć z domu, zapraszamy do skorzystania z naszych porad!

Co jest źródłem zawilgocenia w budynku?

Wśród podstawowych przyczyn pojawiania się jej w domach daje się wskazać:

  • niewłaściwą izolację cieplną lub brak docieplenia,
  • słabość ochrony przeciwwilgociowej podwalin.
  • awaria przepony oddzielającej fundamenty od ścian
  • brak wentylacji lub niewystarczająca wymiana powietrza
  • nieszczelności dachu
  • namakanie ścian wodami deszczowymi
  • brak ogrzewania niedogrzanie

Jak przeciwdziałać zawilgoceniu?

Ponad wszystko zawsze należy zlikwidować źródło wilgoci. powodu można przystąpić do usuwania jej ze wiekowego domu. Zawsze jednak będzie się to zbiegało z zabiegami technicznymi i kosztami. Ich poziom korelować będzie z rozmiarem kwestii zawilgocenia oraz stanu technicznego nieruchomości.

Jeżeli źródłem wilgoci jest przeciekający dach, należy go uszczelnić. kiedy borykamy się z zawilgoceniem pochodzącym od ścian, konieczne będzie zamontowanie, oczyszczenie lub wymiana orynnowania i odprowadzenie wody opadowej z dala od domostwa przy użyciu rur spustowych i drenażowych.

Woda pochodząca z ziemi jest problemem wymagającym dużych inwestycji w istniejący dom. niezbędne będzie wyrobienie przekładki poziomej, w postaci tak zwanej „podcinki”, lub nieco droższej, ale prostszej metody – iniekcji mikrokrystalicznej. Słuszne też będzie wyburzenie zastanych podłóg, zrobienie nowych podkładów podpodłogowych, izolacji przeciwwilgociowych i nowych pawimentów. Także w kwestii podwalin może okazać się niezbędne wykonanie wypełnień i sprawienie izolacji.

Bywa, że w starych budynkach wystarczy wykonanie działającej wentylacji i problem nawodnienia, jeśli nie jest dosadnie zaawansowany, powinien zaniknąć.

Po wyeliminowaniu źródła wody (jeśli wiąże się ono z zapleśnieniem i degradacją ścian lub boazerii), należy je skuć i dokonać odkażania z wykorzystaniem środków przeciw pleśniowych i, ewentualnie, napełnienie ozonem.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here